XV modlitwa za miasto Gorzów Wielkopolski

Parafia@nmpkp.pl/ 10 maja, 2020

W środę 13 maja – XV Modlitwa za miasto Gorzów Wlkp. w 103 rocznicę Objawień Fatimskich.

W tym roku z racji ograniczeń związanych z koronawirusem będzie miała następujący przebieg. W naszym kościele Msza św. o godz. 18.30, po jej zakończeniu wyjdziemy z kościoła, by przy ul. Żeromskiego, zachowując stosowne odległości, w modlitewnym skupieniu oczekiwać na przejeżdżającą figurę Matki Bożej Fatimskiej w samochodzie – kaplicy. Figura przejedzie następującymi ulicami naszej parafii: Marcinkowskiego, Konstytucji 3 Maja, Asnyka, Żeromskiego, Matejki i Fredry. Orientacyjny czas przejazdu między godz. 19.35, a 19.50. Uroczystości zakończy różaniec w kościele Pierwszych Męczenników o godz. 20.15, transmitowany przez TVP3 i radio Zachód.

AKT ZAWIERZENIA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ

Wpisując się w wielowiekową tradycję narodu polskiego oddającego się – w momentach szczególnych zagrożeń – pod opiekę miłosiernej Matki Boskiej, idąc za chwalebnym przykładem króla Polski Jana Kazimierza, Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II, pragniemy odnowić nasze zawierzenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Matce Bożej Fatimskiej.

Oto stajemy dziś przed Tobą Matko Chrystusowa i w obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego pragniemy oddać nas samych i Nasze Miasto pod Twoją Macierzyńską opiekę.

Matko Kościoła! Przyświecaj mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego i całemu ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości!

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi; zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad współczesnością i zdaje się zamykać drogę ku przyszłości!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężyć wszelki grzech: grzech człowieka i „grzech świata”, grzech w każdej postaci.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach ludzkości nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości Miłosiernej!

Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia!

Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary wyjednamy Twą macierzyńską opiekę w nadchodących czasach.

Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

 

Radni Rady Miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego

Gorzów Wlkp., 1 czerwca 1996r.

Udostępnianie treści: