Program religijny

Zapraszamy do oglądania nowych serii:

„Beczka prochu” i „Obrazy z kościoła”

Film „Święty Józef movie”

Film „Karty na życie wieczne”

Pomysłodawcą „Programu religijnego” i zawartych w nich treści jest ks. Tomasz Janczewski. Za Jego zgodą publikujemy materiały. Dziękujemy!

„Beczka prochu”:

„Obrazy z kościoła”:

„Święty Józef movie”:

„Karty na życie wieczne”: