Uroczystość Bożego Ciała 2021

Parafia@nmpkp.pl/ 3 czerwca, 2021

Bóg zaprasza nas do swego domu, do świątyni. To On, nasz Ojciec daje nam Pokarm z Nieba, swego Syna, Chleb Żywy. On nas gromadzi, aby nas nasycić Miłością. Na to zaproszenie Ojca odpowiedzieliśmy krocząc w procesji. Wyznaliśmy w ten sposób pragnienie Jego Miłości i okazaliśmy wdzięczność Ojcu za Jego obecność, za dar Najświętszego Ciała i Krwi dla nas.

Za wyrażoną wiarę w Boga ukrytego w Sakramencie Ołtarza – Parafianom – Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym – dziękujemy!

Udostępnianie treści: