Plan kolędy

Rozpoczynamy tradycyjnie odwiedziny duszpasterskie rodzin (tzw. kolędę). Kapłani udają się do naszych domów, aby we wspólnocie rodzin w imię Chrystusa zanieść Boże błogosławieństwo. Odwiedziny te przeżyjmy jako akt religijny. Zadbajmy o to, aby wszyscy domownicy byli obecni, a dom odpowiednio przygotowany: nakryty białym obrusem stół, na stole woda święcona, krzyż i świeca. Kolędę rozpoczynamy o godzinie 16.00.