Pielgrzymka Ministrantów z Dekanatu Trójcy Świętej

Parafia@nmpkp.pl/ 8 maja, 2021

W uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika, odbyła się Pielgrzymka Służby Liturgicznej Ołtarza, tym razem ze względu na pandemię, w dekanatach. Spotkanie miało miejsce w naszym kościele. Rozpoczęło się o godz. 10.00 katechezą wygłoszoną przez ks. Józefa Suchana. Następnie w Eucharystii, której przewodniczył ks. Adam Skubis, powierzaliśmy Bogu Ministrantów i Lektorów, ich rodziny, a także sprawę powołań do kapłaństwa. Homilię wygłosił ks. Michał Gławdel. Ksiądz Sebastian Muńko zatroszczył się o poczęstunek. Każdy z uczestników otrzymał list od Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego oraz medalik z wizerunkiem Matki Bożej.

Za czas Pielgrzymowania, za obecność i zaangażowanie, za służbę przy ołtarzu – Ministrantom i Lektorom i ich Rodzicom, a także Księżom Opiekunom – dziękuję, ks. Grzegorz Laskowski, dekanalny duszpasterz młodzieży.

Udostępnianie treści: