Komunikat Wojewody Lubuskiego

Parafia@nmpkp.pl/ 14 marca, 2020

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 marca 2020 roku

WOJEWODA LUBUSKI

Władysław Dajczak

KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO

DRODZY LUBUSZANIE!

Sytuacja w naszym kraju związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga podejmowania zdecydowanych i odpowiedzialnych działań. Decyzje rządu premiera Mateusza Morawieckiego o zamknięciu szkół i uczelni na dwa tygodnie, odwołanie wszystkich imprez masowych, zawieszenie działalności przez placówki kultury, mają na celu przerwanie łańcucha rozprzestrzeniania się wirusa i są działaniami prewencyjnymi,

Dwutygodniowa przerwa w zajęciach szkolnych i na uczelniach jest czasem domowej kwarantanny, a nie ferii. Zwracam się z gorącym apelem do rodziców, studentów, uczniów o przestrzeganie zasad i komunikatów rządu oraz właściwych służb, Proszę Was o współodpowiedzialność i dojrzałe podejście do wyzwań jakie stanęły przed nami wszystkimi.

Podstawowe zasady zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa to utrzymanie wysokiego poziomu higieny oraz unikanie skupisk ludzkich. Czynności, takie jak mycie rąk, stosowanie zasad ochrony podczas kaszlu i kichania oraz zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, zwiększą Państwa bezpieczeństwo.

W tym trudnym czasie zwracam się również do rodzin z prośbą o szczególną troskę, wsparcie i opiekę nad osobami starszymi.

Udostępnianie treści: