Komunia duchowa – dialogiem z Jezusem

Parafia@nmpkp.pl/ 27 marca, 2020

KOMUNIA DUCHOWA – DIALOGIEM Z JEZUSEM

W dzieciństwie wakacje spędzałem na wsi w górach, gdzie do kościoła było wówczas wiele kilometrów i w czasie złej pogody, pójście na niedzielną Mszę świętą, bywało niemożliwe. Odmawiałem wtedy, wraz z mamą, ze starej przedsoborowej książeczki, modlitwy przeznaczone do każdej części Mszy świętej. Pamiętam do dziś wezwanie do Komunii duchowej. Brzmiało ono mniej więcej tak – cytuję z pamięci: –Ponieważ nie mogę dziś przyjąć Ciebie pod postacią chleba, wstąp, o Jezu, duchowo do serca mego. Nie jestem godzien tej wielkiej łaski, ale rzeknij tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja… Te słowa – zresztą jedyne zapamiętane do dziś z tej książeczki – miały dla mnie  moc prawdziwie przybliżającą do Jezusa.  (Jerzy)

W związku z bardzo wyraźną zachętą Kościoła do przyjmowania w aktualnej sytuacji Komunii Świętej duchowo, pragniemy przypomnieć, że zasady dialogu pogłębiają i umacniają taki sposób SPOTKANIA z Jezusem.

Jezus przychodzi do nas, gdy wzbudzamy w sobie pragnienie przyjęcia Go również wtedy, gdy nie możemy Go przyjąć w postaci Jego Ciała i Krwi. Warto wyciszyć się, wsłuchać się co mówi do nas, a nie tylko mówić samemu, rozumieć Jego przesłanie. Może to być głos wewnętrzny, inspiracja do jakiegoś działania.. Warto  przyjrzeć się uczuciom, jakie wywołuje w nas przyjęcie Go i jakie potrzeby, w tym potrzebę bycia kochanym, bezpieczeństwa, przynależności i sensu On zaspokaja. Ale może to być po prostu trwanie przy Nim. Adoracja. Milczenie. Można też wyrazić wdzięczność. Otworzyć się na dary Ducha Świętego, jakimi nas obdarza szczególnie w aktualnej sytuacji: dar roztropności, męstwa, dobrej rady. Warto też też, w tym dialogu wewnętrznym, podzielić się z Jezusem tym, co się przeżywa aktualnie. Zasady dialogu w relacjach międzyludzkich prowadzą do SPOTKANIA z drugą osobą. Zasady dialogu prowadzą do spotkania z Jezusem nie tylko podczas liturgii Mszy Świętej, ale w każdej chwili w każdym czasie. W wyniku takiego dialogu spotkanie może zamienić się w stałe towarzyszenie Jezusa nam – osobiście, w małżeństwie, w rodzinie. Pomaga przezwyciężyć strach, obawy i niepewność.

O Komunii duchowej święty Jan Paweł II przypomniał  w encyklice poświęconej tajemnicy Eucharystii „Ecclesia de Eucharistia” w nr 34: „W Eucharystii znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka Komunii duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”.

O Komunii duchowej pisał papież Benedykt XVI w adhortacji „Sacramentum caritatis” (55): „Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na przykład, praktyki komunii duchowej, przypomnianej przez Jana Pawła II i polecanej przez świętych mistrzów życia duchowego”. Te słowa pozostają aktualne także teraz, gdy uczestniczymy w Mszach świętych transmitowanych przez różne środki masowego przekazu.

Oprac. Irena i Jerzy Grzybowscy

Udostępnianie treści: