Żywy Różaniec

Żywy Różaniec Niewiast istnieje od chwili powstania parafii. Osobą, która „przyniosła” Żywy Różaniec Kobiet z parafii katedralnej była śp. Marianna Młynarczyk. Żywy Różaniec to nie tylko wpisane na listę członkinie, ale osoby, których obecność jest widzialna i odczuwalna przez wszystkie lata wspólnoty parafialnej. Jeśli potrzebna jest pomoc, czy to fizyczna, czy też materialna nigdy nie brakuje chętnych do jej udzielenia. Ofiarność jest zawsze bardzo wielka. Jednak najważniejsza jest codzienna modlitwa. Szczególną modlitwą objęci są kapłani naszej parafii. W intencji każdego z nich modli się siedem niewiast, codziennie inna, tym samym kapłan objęty jest modlitwą  cały  tydzień. Ten dar modlitwy zanoszony jest do Boga, do końca życia kapłana. Ta forma modlitwy w intencji kapłanów została rozpoczęta w Wielki Czwartek w 1999 r. Na spotkaniach, które odbywają się w ostatnią środę miesiąca jest przede wszystkim wspólna modlitwa, głoszona jest katecheza księdza opiekuna, jak również omawiane są sprawy związane z funkcjonowaniem grupy.