Schola dziecięca

Schola dziecięca „Urwisy Maryi” powstała w parafii NMP Królowej Polski w 1984 roku. Obecnie opiekunami są ks. Wojciech Nowak oraz Elżbieta Zjawin.

Aktualnie schola liczy sobie 60 dzieci i młodzieży w różnym wieku.

Uczęszczamy na cotygodniowe próby, coniedzielną Mszę świętą z udziałem dzieci, podczas której odpowiedzialni jesteśmy za oprawę muzyczną, jak również na różne nabożeństwa z udziałem dzieci i młodzieży.

Bierzemy udział w uroczystościach w Gorzowie Wielkopolskim, jak i w województwie służąc oprawą muzyczną. Bierzemy udziały w festiwalach piosenki religijnej i występujemy również na występach jako „gość specjalny”

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

Schola to nie tylko dzieci i młodzież, ale również rodzice i przyjaciele scholi, na których zawsze możemy liczyć. Dzięki pomocy rodziców możemy świetnie się bawić na wspólnych wyjazdach oraz na innych imprezach, które pozwalają lepiej się nam poznać.

Organizujemy spotkania formacyjne, coroczne obozy integracyjne, bale karnawałowe, spotkania opłatkowe, kolędowanie itp.

Naszym celem jest rozwijanie uzdolnień wokalno-muzycznych u dzieci i młodzieży.

Bo kto śpiewa modli się dwa razy!