Rycerstwo Niepokalanej

Ruch Maryjny rozpoczął się w naszej parafii w kwietniu 1993 r. pod patronatem ks. Jana Sobolewskiego. Początki były bardzo trudne, jednak przy współudziale śp. Marii Młynarczyk powstało 9 grup modlitewnych, z których każda miała inne wezwanie Matki Bożej. Grupy różniły się ilością osób przeważnie dostosowaną do ulic, na których te osoby zamieszkiwały, aby animatorce łatwiej było dotrzeć do każdej z „Informatorami Maryi Niepokalanej”. Na stały dzień skupienia  modlitewnego  wybrano  środę,  przed   Mszą  św.  wieczorną. Po okresie rozkwitu grupy, nastał czas pewnego zastoju. Odbywały się spotkania modlitewne, ale już nie miały takiego wymiaru jak na początku. Kiedy Rycerstwo przekształciło się w Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej odnowiło wówczas swoją działalność, tym razem już na prawnych zasadach Stowarzyszenia. Na wstępnym zebraniu powołano zarząd i komisję rewizyjną. Ustalono, że w każdą pierwszą sobotę odbywać się będą czuwania modlitewne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i uczestnictwem we Mszy św. Dodatkowo w pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania z księdzem Wojcidchdn Nowakiemopiekunem.