Przyjaciele Paradyża

Każdy z nas potrzebuje modlitwy, a kapłani, którzy są osobami duchownymi, poświęconymi służbie Bożej, potrzebują jej szczególnie. Zrozumiał to w całej pełni ksiądz Biskup Ordynariusz Józef Michalik, który pragnąłby w każdej parafii zaistniały grupy osób, dla których życie kapłanów będzie codzienną troską o ich świętość.

W  dniach 29-30 sierpnia 1988 r. odbyło się w Paradyżu, spotkanie osób odpowiedzialnych za rozwój powołań. Podczas tego spotkania ks. Roman Litwińczuk przedstawił program pracy Diecezjalnego Ośrodka Powołań. Rok później,  w listopadzie ks. bp J. Michalik powodowany troską o powołania w diecezji zainicjował działalność grup „Przyjaciół Paradyża”. Patronami dzieła stali się Matka Najświętsza i św. Józef, którzy nie czekali na sukcesy, lecz codziennym trudem wychowywali Jezusa – Arcykapłana.

W naszej parafii również zaczęła tworzyć się grupa. Na początku nie było animatora, wszystko prowadził ks. Proboszcz, jednak z czasem kolejni księża stawali się opiekunami grupy. Grupa wyznaczyła sobie za cel: w każdy pierwszy czwartek miesiąca Msza św. w intencji powołań, codzienne odmawianie   dziesiątki   różańca  i   modlitwy   za   kapłanów,  raz  w   miesiącu spotkanie, raz w roku wyjazd do Paradyża, opieka modlitewna nad klerykami naszej parafii, jak również wspieranie finansowe.

Do wspólnot Przyjaciół Paradyża należą przede wszystkim rodziny powołanych, a także członkinie innych grup. Szczególny udział w tych wspólnotach mają chorzy i osoby cierpiące, którzy w sposób szczególny włączają się w modlitwę.