Odnowa w Duchu Świętym

Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Marana tha” powstała w listopadzie 1992 r. jako pierwsza w Gorzowie Wlkp. W późniejszym czasie z niej właśnie powstało 8 grup przy różnych parafiach  miasta. Stałymi działaniami w grupie są: cotygodniowe spotkania modlitewne, podczas których następuje rozważanie Słowa Bożego, krótka katecheza, świadectwa jak również modlitwa wielbienia, prośby, przebłagania. Członkowie grupy służą modlitwą wstawienniczą oraz sprawują inne posługi. Aby wzrastać duchowo oprócz spotkań ogólnych całej wspólnoty, istnieją tzw. grupy życia – inaczej dzielenia. Są to 5-6 osobowe grupy, które podczas spotkań z animatorem dzielą się swoim życiem. Działania te koordynuje zespół odpowiedzialnych, składający się z kapłana i osób świeckich. Przez wiele lat liderką grupy była śp. Halina Kołosowska, obecnie jest Anna Banaś. Duszpasterzem obecnie jest ks. Bartosz Warwarko.