Neokatechumenat

Pierwsza wspólnota neokatechumenalna powstała w parafii 6 stycznia 1989 r. Powołanie to zostało poprzedzone katechezami, które głosili katechiści z Warszawy. Katechezy zakończyły się konwiwencją w Łagowie. Na tej konwiwencji około 30 członków naszej wspólnoty parafialnej wyraziło gotowość kontynuowania drogi nawrócenia, jaką zaproponowali katechiści. Prezbiterem, który rozpoczął posługiwanie wspólnocie był ks. Eugeniusz Jankiewicz  – ówczesny proboszcz naszej parafii. W początkowym okresie życia wspólnotowego, również śp. ks. Prałat Józef Ferensowicz, bardzo gorliwie i z wielkim oddaniem integrował  wspólnotę przez swoje słowo, obecność i przewodniczenie spotkaniom eucharystycznym. Pierwszymi odpowiedzialnymi zostali: Renata i Stanisław Baraniuk.  Po  powołaniu  na  proboszcza  ks. Mieczysława Wykroty, przejął on posługiwanie wspólnocie. Jego bardzo głębokie oddanie się tej posłudze zaowocowało tym, że były wielokrotnie głoszone w naszej parafii katechezy przez katechistów wędrownych. W 1995 r. odbyły się Misje Ludowe, które głosili członkowie wspólnot neokatechumenalnych z całego Gorzowa. Obecnie istnieją w parafii 4 wspólnoty.