Bierzmowani

Zapisz się do przygotowania do bierzmowania:

Kilka informacji:

  1. Proszę zakupić „Dzienniczek kandydata do bierzmowania”, np. w księgarni św. Antoniego przy ul. Obotryckiej.
  2. Poniżej zamieszczony jest „Katechizm Kandydata do Bierzmowania”. Proszę zapoznać się z jego treścią. Można przeglądać go online w formie książki 3D lub pobrać na własne urządzenie.
  3. Proszę, w miarę możliwości, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych wypełniać wymogi z deklaracji. Potwierdzeniem uczestnictwa będzie podpis duszpasterza w „Dzienniczku”. Po podpis udajemy się po Mszy świętej lub nabożeństwie do zakrystii.
  4. Informacja o spotkaniu formacyjnym w kościele zostanie podana w ogłoszeniach duszpasterskich.
  5. Najbliższe spotkanie: 15 maja 2021 roku (sobota), godz. 11.00, w kościele.

Katechizm Kandydata do Bierzmowania: