Grupy parafialne

Ruchy ewangelizacyjno-modlitewne:

Neokatechumenat

Odnowa w Duchu Świętym

– Katecheci

Oaza Dzieci Bożych

Oaza młodzieżowa

Wspólnoty modlitewne:

Żywy Różaniec Kobiet

– Żywy Różaniec Mężczyzn

– Żywy Różaniec Chorych

Przyjaciele Paradyża

– Grupa Modlitewna Ojca Pio

Grupy religijno-społeczne:

Rycerstwo Niepokalanej

Bractwo Męki Pańskiej

– Parafialny Zespół Caritas

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Ruchy duszpasterskie:

Grupa pielgrzymkowa Biało-Niebieska

– Dzieci I-komunijne i ich rodzice

Kandydaci do bierzmowania i ich rodzice

– Animatorzy grup domowych przygotowujący młodzież do bierzmowania

Służba liturgiczna ołtarza:

– Ministranci i lektorzy, służba liturgiczna mężczyzn

– Kościelni i organiści

Schola dziecięca

Schola młodzieżowa