Dyspensa od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego w dniu 1 maja 2020 roku

Parafia@nmpkp.pl/ 30 kwietnia, 2020

Na podstawie kan. 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolikom przebywającym w dniu 1 maja 2020 r. (św. Józefa Rzemieślnika — patrona ludzi pracy) na jej terytorium, udzielam dyspensy od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Zachęcam jednocześnie do podjęcia innych form pokuty, zwłaszcza uczynków miłości i pobożności.

Wszystkim udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Udostępnianie treści: