Dyspensa od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego w dniu 1 maja 2020 roku

Parafia@nmpkp.pl/ 30 kwietnia, 2020

Na podstawie kan. 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolikom przebywającym w dniu 1 maja 2020 r. (św. Józefa Rzemieślnika — patrona ludzi pracy) na jej terytorium, udzielam dyspensy od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęcam jednocześnie do podjęcia innych form pokuty, zwłaszcza uczynków miłości i pobożności. Wszystkim udzielam z

Czytaj dalej…

Program duszpasterski Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej na czas epidemii

Parafia@nmpkp.pl/ 30 kwietnia, 2020

 Zgromadzę was na nowo Ez 11,17 Program duszpasterski Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej na czas stanu epidemii Wprowadzenie Oto jest źródło naszej radości i nadziei, które przemienia nasze działanie: nasze namaszczenia, nasze oddania, nasze czuwanie i towarzyszenie na wszelkie sposoby w tym czasie. Nie są one i nie będą daremne: nie są oddaniem się śmierci – napisał papież Franciszek w swej medytacji, nazywanej

Czytaj dalej…

XII Tydzień Biblijny

Parafia@nmpkp.pl/ 27 kwietnia, 2020

Na dni od 26 kwietnia do 2 maja przypadają w tym roku obchody XII Tygodnia Biblijnego. Trzecia niedziela Wielkanocy to  Niedziela Biblijna. Wraz z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego, które odbędzie się po raz czwarty, rozpoczyna kolejny tydzień biblijny. Zapraszamy na stronę internetową katolickiego stowarzyszenia „ubiblijnieni.pl”, na której znajdziemy materiały, z których każdy może skorzystać podczas tego tygodnia. Na każdy dzień

Czytaj dalej…

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

Parafia@nmpkp.pl/ 17 kwietnia, 2020

„Miłosierdziem budujemy Kościół Boży” Kardynał Stefan Wyszyński Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia 19 kwietnia 2020 r. Drodzy Bracia i Siostry! Święto Miłosierdzia Bożego to także patronalne święto Caritas, która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego Samarytanina,

Czytaj dalej…

List Dziekana Wydziału Teologicznego US na Wielkanoc 2020

Parafia@nmpkp.pl/ 12 kwietnia, 2020

List Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego na II dzień Oktawy Wielkanocnej 2020 Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest największą tajemnicą chrześcijaństwa, tajemnicą, która jest zarazem bardzo dobrze opisana i udokumentowana, choć nie mamy bezpośredniej relacji Ewangelistów z samego wydarzenia Zmartwychwstania. Nikt tego nie widział. Zwłaszcza księga Dziejów Apostolskich zawiera szereg świadectw apostołów, którzy pełni mocy

Czytaj dalej…

List Rektora KUL na Wielkanoc 2020

Parafia@nmpkp.pl/ 12 kwietnia, 2020

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II REKTOR Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin; tel. 81 445-41-20, fax 81 445-41-23; e-mail: rektorat@kul.pl Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2020 roku Posłańcy paschalnej nadziei  i orędownicy miłości do Ojczyzny W tym roku Święta Wielkanocne przeżywamy w czasie szczególnym, w czasie naznaczonym epidemią. Nasze myśli i serca przepełnia

Czytaj dalej…

Śniadanie Wielkanocne w rodzinie – rytuał

Parafia@nmpkp.pl/ 2 kwietnia, 2020

Niedziela Zmartwychwstania Śniadanie wielkanocne w rodzinie Tegoroczne śniadanie wielkanocne, spożywane w czasie epidemii, będzie miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę. Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce

Czytaj dalej…

Komisja Nauki Wiary Episkopatu: szkodliwe jest generowanie lęku i dawanie naiwnych „recept” w czasie epidemii

Parafia@nmpkp.pl/ 2 kwietnia, 2020

JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ NOTA KOMISJI NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się

Czytaj dalej…

Odpusty Penitencjarii Apostolskiej na czas epidemii

Parafia@nmpkp.pl/ 2 kwietnia, 2020

[oryginał włoski, tłum. KEP] DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R. PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. „Weselcie się nadzieją!

Czytaj dalej…

Apel o zapalenie świec i modlitwę w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

Parafia@nmpkp.pl/ 1 kwietnia, 2020

Zapalmy świece w oknach i zjednoczmy się na modlitwie w 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II Bp Tadeusz Lityński zachęca wszystkich diecezjan, aby w czwartek, 2 kwietnia, o 21.37 zapalić w oknach świece i modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ustanie pandemii. To odpowiedź na apel kard. Stanisława Dziwisza. – Drodzy Diecezjanie, zjednoczmy się duchowo w

Czytaj dalej…