Transmisje Mszy świętych i diecezjalnych rekolekcji

parafia@nmpkp.pl/ 18 marca, 2020

Transmisja z naszego kościoła: UWAGA! JEŚLI TRANSMISJA NIE ROZPOCZNIE SIĘ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU ODTWARZANIA, NALEŻY KLIKNĄĆ NA PODKREŚLONY TEKST „Obejrzyj film w YouTube” Prosimy o wsparcie naszych transmisji. Przelew na konto parafii  z dopiskiem „Transmisja”.Prosimy o wsparcie funkcjonowania naszej parafii. Przelew na konto z dopiskiem „Taca”.Nr konta bankowego naszej parafii:09 1240 3549 1111 0000 4438 0872PKO BP S.A. I Oddział

Read More

„Gość Niedzielny”

parafia@nmpkp.pl/ 18 marca, 2020

Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”, informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). Przypominamy o możliwości skorzystania

Read More

Przepisy dotyczące pogrzebów

parafia@nmpkp.pl/ 18 marca, 2020

DEKRET O POGRZEBACHPODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, niniejszym – z dniem 18 marca 2020 r. – zarządzam, że w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć wyłącznie do jednej stacji (III forma pogrzebu). Stację tę odprawia się na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego

Read More