Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski

Msze św. w Niedzielę

07:30 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 16:30 18:30 | 20:00
więcej »

Msze św. dni powszednie

07:00 | 09:00 | 18:30


więcej »

Spowiedź

pn. - so.: 15 min przed Mszą św.
nd.: podczas Mszy św.
więcej »

Schola dorosłych

Echo warsztatów muzycznych w wypowiedziach uczestniczek, członkiń scholi dorosłych: 

Fascynowały mnie całe warsztaty. Miałyśmy się czegoś nauczyć, włączyć się we wspólny śpiew. Zajęcia mobilizowały mnie do pracy nad sobą. Nie byłam wolnym słuchaczem, ale angażowałam się wewnętrznie.
Każdy dzień zajęć programowych był poprzedzony modlitwą, a także była ona w trakcie zajęć.
Czego dowiedziałam się o śpiewaniu na warsztatach i o czym przypomniałam sobie.
- śpiewając chwalić Pana Boga sercem
- wyrażać przez śpiew radość i uwielbienie
- śpiewać, aby mógł włączyć się cały kościół.
Na konferencjach dowiedziałam się wiele nowych dla mnie rzeczy o Triduum Paschalnym i obrzędach na czas Wielkiego Postu.
Ks. Proboszcz w swoim wystąpieniu
Dowiedziałam się o sprawach technicznych śpiewu:
- jak śpiewać by wydobywać czystość głosu i lekkość
- jak posługiwać się wyraźnie wypowiadanym tekstem
- o sposobie wyrażania treści zawartych w tekstach
- o wymiennych oddechach i słuchaniu siebie nawzajem.
Zainteresowała mnie także wiedza i umiejętności tych młodych osób, ich współpraca, porozumiewanie się, praca w grupach i wzajemne uzupełnianie się.

Krystyna D.

 Wszystko, co może mnie zjednoczyć z Panem Jezusem jest wielkim przeżyciem duchowym. Warsztaty sprawiły, że był to dla mnie czas wielkiej i nieustannej modlitwy. Słowa powtarzane podczas nauki śpiewu stawały się modlitwą, wprowadzały w nastrój Misterium Męki Pańskiej, Zmartwychwstania, w nastrój Triduum. Były czasem skupienia i zjednoczenia z Jezusem. Poprzez śpiew i słowa rozważaliśmy niepojętą miłość Pana Boga do nas. On tak mnie ukochał, że życie oddał za mnie, a ja tak obrażam Go – myślałam, robiłam rachunek sumienia i obiecałam Jezusowi, że będę lepsza.
Konferencje głoszone przez ks. Proboszcza i ks. Łukasza ukazywały nam symbolikę Triduum. Uzmysłowiły mi, że nie są to trzy święta , ale jedno Święto trwające trzy dni,  gdzie najważniejszą częścią jest noc z soboty na niedzielę, że Msza Wigilii Paschalnej jest matką wszystkich Mszy świętych.
Pomimo iż była to duża grupa uczestników warsztatów, byliśmy wszyscy wyciszeni, pełni pokoju i wzajemnej życzliwości.
Prowadzący naukę śpiewu z miłością, cierpliwością i profesjonalizmem przekazywali nam wiedzę. Piekno śpiewu bierze się z piękna duchowego. To Pan Bóg daje talent i pomaga w jego pomnażaniu i rozwijaniu. Każde potknięcie w śpiewaniu powinniśmy przyjmować z pokorą ponieważ doskonały jest tylko Pan Bóg. Tak naprawdę to nie nasz piękny śpiew, ale śpiew płynący z serca jest ważny. Sercem mamy wyśpiewać chwałę Bogu.
Każdy śpiewający w scholi lub chórze jest takim samym uczestnikiem jak każdy wierzący obecny na Mszy św.

Krystyna J.


Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu - Warsztaty muzyczne

Diecezjalna Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie naszej diecezji pod kierunkiem ks. Łukasza Parniewskiego, poprowadziła w naszej parafii w dniach od 18 do 20 marca warsztaty muzyczne. Wzięło w nich udział około 70 osób, w tym 10 z naszej parafii. Celem warsztatów było przygotowanie animatorów muzycznych oraz członków scholi parafialnych do posługi śpiewem w czasie Triduum Paschalnego. Dobrze ten zamysł oddawał plakat zapraszający na warsztaty. Płonący paschał – symbol, Chrystusa Zmartwychwstałego oraz kartka z mszału, na której można odczytać fragment hymnu Exsultet, wykonywanego podczas liturgii Wigilii Paschalnej: „Raduj się Kościele święty, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu”.
I o to właśnie chodzi. Podczas Świąt Triduum Paschalnego nasze świątynie mają zabrzmieć potężnym śpiewem całego ludu na cześć Chrystusa Umęczonego i Pogrzebanego za nasze grzechy oraz Zmartwychwstałego dla naszego usprawiedliwienia. Marzą mi się takie czasy, o których słyszałam, że niegdyś, gdy ludzie śpiewali w kościele to aż mury drżały. Potężny śpiew ludzi wyrażający ich wspólną wiarę, może być przeżyciem mocno wpisującym się w serce człowieka.
Zachwyciło mnie zaangażowanie i poświęcenie zespołu prowadzącego warsztaty. Widać było, że pracują ze sobą już dłuższy czas, że się rozumieją, uzupełniają, tworzą harmonię – co jest ważne nie tylko w muzyce. Utalentowani, pełni zapału, entuzjazmu, po prostu profesjonaliści. Zajęcia były dynamiczne, bez zbędnych przerw, a każda chwila dobrze wykorzystana.
Istotne w warsztatach były konferencje wprowadzające w samą istotę Triduum Paschalnego, jak również uwagi dotyczące posługi, zaangażowania, wewnętrznej postawy animatora muzycznego czy członka scholi podczas liturgii. Śpiew i konferencje splatała wspólna modlitwa, by każdy dźwięk, każda nuta oddawały chwałę Panu Bogu i pomagały wiernym w głębszym przeżyciu liturgii.
Ważną pomocą był śpiewnik, który otrzymał każdy z uczestników, a w nim wybór śpiewów na Trzy Święte Dni. Utwory, które są zalecane przez Kościół – zamieszczone w Mszale i w Lekcjonarzu, melodie odpowiedzi na wezwania celebransa – niektóre z nich wykonywane tylko jeden raz w roku, właśnie w czasie tych dni.
Uczyliśmy się śpiewać bez instrumentów, bo tak przewiduje liturgia Triduum Sacrum, gdy po hymnie Chwała na wysokości Bogu podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek milkną organy, aby zabrzmieć na nowo dopiero w Wigilię Paschalną na ten sam hymn.
Wszystkie śpiewy wykonywaliśmy w oparciu o zapis nutowy. Bywa bowiem tak, że gdy ludzka pamięć i słuch zawodzą, sypie się tempo pieśni, zmieniane są wartości nut, gubimy pauzy, które w muzyce tak wiele znaczą. Zwracając na to wszystko uwagę, odkrywaliśmy na nowo stare utwory, zachwycając się nimi, że takie świeże, dynamiczne, pełne wewnętrznego żaru, który rozpala serce, wywołuje rumieniec emocji na twarzy i daje wewnętrzną radość.
Sięgnęliśmy do śpiewów tradycyjnych, którymi modlili się i budowali swoją wiarę nasi przodkowie. Do śpiewu gregoriańskiego tak charakterystycznego dla liturgii Kościoła, do tekstów biblijnych i starożytnych hymnów. Nie zabrakło jednak utworów współczesnych, tak dobrze znanych melodii z Taizé, czy środowiska dominikańskiego. Śpiewaliśmy utwory jedno- i wielogłosowe, odkrywając ogromną różnorodność i bogactwo śpiewów liturgicznych Kościoła.
Pięknie zabrzmiał podczas niedzielnej Mszy św. w naszym kościele na zakończenie warsztatów śpiew ich uczestników Mam nadzieję, że coś z tych dni w nas zostanie, że niektóre utwory wpiszą się trwale do naszego parafialnego repertuaru. Może w ten sposób uda nam się, przez śpiew, rozpalać nasze serca i dawać świadectwo wierze.
Warto sięgać już teraz do tekstów pieśni Triduum Paschalnego, rozważać je, modlić się nimi, powtarzać ich frazy nie tylko ustami ale i sercem, by podczas nadchodzących Świętych Dni Paschalnych nasza parafialna świątynia zabrzmiała „potężnym śpiewem całego ludu”.

Aleksandra Reda

Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba!
Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę! (Ps 81, 2-3)

        Dorosłych, którzy często uczestniczą w Eucharystii i pragną wyrazić Bogu swoją miłość i uwielbienie przez śpiew, zapraszamy na spotkanie w poniedziałki o godzinie 17.00 w auli domu parafialnego. Naszym celem jest modlitwa śpiewem oraz podtrzymywanie śpiewu wiernych podczas liturgii. Kościół zachęca nas do świadomego, pełnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy św. Na kartach Pisma świętego znajdujemy wiele wersetów mówiących o śpiewie Bogu na chwałę.

       Św. Paweł zachęca nas: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach” (Kol 3, 16). W Psalmach, które w naszym kościele rozbrzmiewają w codziennej liturgii godzin - modlitwie nieszporów i świątecznej jutrzni - znajdujemy wiele wersetów zachęcających: „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni!” (Ps 95, 1-2). „Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!” Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!” (Ps 96, 1-2).
Posługa śpiewem w liturgii jest więc konkretnym sposobem wcielania w życie Słowa Bożego - uwielbienia Pana oraz  budowania komunii z Nim i naszymi braćmi w wierze, zgromadzonymi w świątyni.

Zapraszamy na strony internetowe, gdzie znajdziemy komentarze do znanych pieśni kościelnych, np: http://www.liturgia.wiara.pl/Spiewaj_z_glowa oraz propozycję doboru śpiewów do czytań na dany dzień http://www.liturgia.wiara.pl/Propozycje_spiewow. Pieśni, które śpiewamy zawierają głebokie prawdy i treści teologiczne. One przybliżają  nam słowo Boże i ułatwiają  jego zapamiętanie. Co nam w duszy śpiewa kształtuje nasze myśli i słowa, decyzje i postawy. 

Aleksandra

Aktualności bądź na bieżąco

19.12.2018
Podajemy plan tegorocznej wizyty duszpasterskiej.
15.07.2017
Msza św. w intencji ofiarodawców wspierających odbudowę katedry gorzowskiej.
01.06.2017
Termin, zapisy i informacje o Kursie Przedmałżeńskim.

Strona 1 z 9  > >>